MIAŁ

Strona Główna > Oferta > Miał klasa 24


Parametry: Miał klasa 24Symbol Wymiar ziarna [mm] Ciepło spalania [kJ/kg] Zawartość popiołu [%] Zawartość siarki [%]
M 24 0 - 20 ≥ 23 000 5 - 10 ≤ 1,0


Istnieje możliwość zakupu na raty oraz transport zamówienia do klienta.


Zgodnie z Dyrektywą Energetyczną (2003/96/WE) i nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 r. (Dz. U. z 2011r., Nr 108, poz. 626 z późn. zmianami), od 2 stycznia 2012 roku spółka prowadzi sprzedaż materiałów opałowych z podatkiem akcyzowym.

POWRÓT