KOKS

Strona Główna > Oferta > Koks


Parametry: KoksSymbol Wymiar ziarna [mm] Ciepło spalania [kJ/kg] Zawartość popiołu [%] Zawartość siarki [%]
K 20 - 40 28 200 9,6 0,498


Istnieje możliwość zakupu na raty oraz transport zamówienia do klienta.


Zgodnie z Dyrektywą Energetyczną (2003/96/WE) i nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 r. (Dz. U. z 2011r., Nr 108, poz. 626 z późn. zmianami), od 2 stycznia 2012 roku spółka prowadzi sprzedaż materiałów opałowych z podatkiem akcyzowym.

POWRÓT