GROSZEK II (JARET)

Strona Główna > Oferta > GROSZEK II (Jaret)


Parametry: GROSZEK II (Jaret)Symbol Wymiar ziarna [mm] Ciepło spalania [kJ/kg] Zawartość popiołu [%] Zawartość siarki [%]
J 5 - 25 21 000 - 23 000 6 - 12 ≤ 1,2


Istnieje możliwość zakupu na raty oraz transport zamówienia do klienta.


Zgodnie z Dyrektywą Energetyczną (2003/96/WE) i nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 r. (Dz. U. z 2011r., Nr 108, poz. 626 z późn. zmianami), od 2 stycznia 2012 roku spółka prowadzi sprzedaż materiałów opałowych z podatkiem akcyzowym.

POWRÓT